<iframe height="0" src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-M27BQ6" style="display:none;visibility:hidden" width="0"></iframe>
Deze crowdfunding is een samenwerking tussen Oneplanetcrowd en ASN Bank

Together we fund the future

Crowdfunding voor ondernemers en investeerders die een positief verschil maken. Onze ondernemers bieden u een aantrekkelijk financieel rendement. Met uw investering zetten zij de volgende stap.

TARIEVEN VOOR DE INVESTEERDER

Voor de diensten die Oneplanetcrowd aanbiedt, wordt een beheervergoeding gevraagd.

Beheervergoeding
0,2% per kwartaal (0,8% op jaarbasis, inclusief btw) over het uitstaande leenbedrag. Dit bedrag houden wij in bij de aflossingen en rentebetalingen van ondernemers aan investeerders.

Onze diensten

  • Zorgvuldige selectie van ondernemingen - Voordat een ondernemer kapitaal mag ophalen doorloopt hij/zij een intensief beoordelingsproces.
  • Professionele investmentsheets - Informatie over de onderneming, haar plannen en de bevindingen van de analyse door Oneplanetcrowd, om daarop uw investeringsbeslissing te kunnen baseren.
  • Contractuele en financiële afhandeling van investeringen
  • Leningenoverzicht - Actueel overzicht van leningen met te verwachte momenten van aflossing en rentebetaling.
  • Fiscaal jaaroverzicht
  • Toezicht op nakoming verplichtingen aan investeerders
  • Tweejaarlijkse business updates - Korte gestandaardiseerde business updates van de ondernemer met (financiële) kengetallen.
  • Conversiebegeleiding - In geval van converteerbare leningen leidt het platform het conversieproces in goede banen.
  • Bemiddeling alternatieve aflosschema’s - Bij leningen, in geval de ondernemer onverhoopt (gedeeltelijk) niet aan aflosverplichting kan voldoen.
Blijf op de hoogte

Menu

Navigatie
Bekijk alle projectenStart een project
Gebruiker
Mijn profielModerator

Laden